700 Suzuki King Quad 4×4 Four wheeler

Mileage: 8,052

CV# 076